informatie over woningcooperaties

Een van de belangrijkste projecten waar ST mee bezig is het ondersteunen van groepen bewoners/huurders bij het in cooperatief eigendom verkrijgen van hun woningen. Dat kan het beste in samenwerking met de woningcorporatie die eigenaar is van de woningen. Er is in Nederland nog weinig geexperimenteerd met dergelijke eigendomsvormen. De te verwachten krimp van het corporatiebezit maakt het kopen van complexen door woning cooperaties ( let op het woordgebruik : abusievelijk wordt het begrip woningcooperatie ook wel gebruikt voor woningcorporaties ! ) maar een wooncooperatie of woningcooperatie is iets geheel anders dan woningcorporatie. Bij een cooperatie zijn de leden in de hier gebruikte opvatting aandeelhouders met een duidelijk ook economisch belang in de cooperatieve vereniging.  

 

Futura Wonen heeft diverse studies gedaan naar cooperaties in Duitsland met name. Hieronder enige publicaties: 

cooperatieven_deel1.pdf (55,7 kB)

cooperatieven_deel2.pdf (99,3 kB)

cooperatieven_deel3.pdf (86,3 kB)