Over mij

Ik ben een all-round volkshuisvestingsdeskundige met ervaring in Nederland en daarbuiten. Naast onderzoekservaring op dit vakgebied, ben ik vooral ook goed thuis in de praktijk van de Nederlandse volkshuisvesting.  Als generalist houd ik mij bezig met de begeleiding van visie-vorming, beleidsontwikkeling en implementatie op het gebied van volkshuisvesting. In die praktijk heb ik succesvol nieuwe producten mee helpen ontwikkelen van o.a. Te woon en Huren op maat t/m woon-serviceszones.  Institutionele ontwikkeling en vernieuwing zijn daarbij leidend.  Verduurzaming van  woningen en hun energievoorziening zijn tot slot een interesse die ik heb nagestreefd in het oprichten van een Duurzame energie BV voor een wijkje in de kern Nieuwkoop en waar ik mij verder voor wens in te zetten.

Buiten Nederland heb ik ervaring met institutionele ontwikkeling op het gebied van gemeentelijk stedelijk management en meer in het bijzonder community based housing op basis van o.a. micro-credit. Meer specifiek heb ik ook ervaring met het meehelpen oplossen van huisvestingsproblematiek in post-disaster /emergency situaties ( o.a.Libanon, de Molukken en Sumatra na de  Tsunami van 2004) .

Kunst is vaak soelaas geweest in mijn leven, de Europese kunsttraditie maar ook de ontdekking in de jaren 80 dat ook elders in de wereld hedendaagse actuele kunst gemaakt werd. Met name in Indonesie waar ik sinds 1985 met grote regelmaat kom- heb ik dat proces van dichtbij mee mogen maken. Die ervaring bracht mij ertoe in 2005 een  gallerie voor hedendaagse kunst te openen in Noorden( ZH) . Naast Nederlandse kunstenaars brachten we ook veel Indonesiese kunstenaars . Hoewel sinds januari 2013 de gallerie gesloten is ben ik nog steeds betrokken op hedendaagse kunst in het algemeen en Indonesie in het bijzonder.

 

Fons Rietmeijer

 

Vandaag van start gegaan met deze website en blog: u bent van harte welkom om te reageren

Voor wie interessant?

Mijn interesses liggen bij institutionele vernieuwing van volkshuisvesting, gebiedsontwikkeling,projectontwikkeling, stedebouw en architectuur, hedendaagse kunst en de verbanden ertussen.   

Website www.fonsrietmeijer.nl van start