over de paralel tussen banken en woningcorporaties

16-08-2012 13:44

Met banken zijn we in een vertrouwenscrisis geraakt . En is er niet iets soortgelijks gebeurd met woningcorporaties? Het vertrouwen daarin is ook flink geschaad de afgelopen jaren, voor een deel door criminele ( straf) zaken - en daarvan mag je misschien wel stellen dat dat een risico is dat in allerlei sectoren kan voorkomen ( ik herinner me een grote zwendel bij de Hoge Burch /stichting Ursula met geld van het Ministerie ) , voor een deel door ongecontroleerde investeringen in zaken die niet tot de kern van de missie van woningcorporaties behoren ( de SS Rotterdam bijvoorbeeld) . Naar mijn overtuiging is er echter nog een oorzaak van het gedaalde vertrouwen in corporaties en dat heeft te maken met het institutionele model dat zich steeds verder van de mensen die gebruik moeten en willen maken van de diensten van corporaties afbeweegt.

De keuze voor de stichtingsvorm en het tweelagig bestuursmodel  met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht ( raad van commissarissen) sinds begin jaren negentig heeft ertoe geleid dat corporaties steeds meer in een maatschappelijk technocraties vacuum terecht zijn gekomen. Het is al lang niet meer duidelijk wie "'de eigenaar/de eigenaren"' zijn van de corporatie. Directeuren wonen vaak niet meer in de gemeente waarin ze werkzaam zijn als

bestuurder van een corporatie, het besturen van een corporatie is verworden tot vastgoed/ of nog mooier in het engels Real-estate management en de rol van huurders en raad  van commissarissen is zwak. De rol van huurders omdat die vaak ouderwets bloedeloos is ( door wetgeving en door te weinig werkelijke zeggingsmacht ) , De rol van commissarissen wordt toch ook vaak zwak ingevuld : ofwel door een gebrek aan kennis of door te weinig voeling met de belanghouders van de corporatie. M.a.w. de corporatie is effectief onteigend en staat verder dan ooit af van de mensen die er op aangewezen zijn.

17 jaar na de zogenaamde Bruteringsoperatie waadoor corporaties een grote mate van zelfstandigheid verwierven is het tijd om de achtergronden van de vertrouwenscrisis nog eens goed op een rijtje te zetten en om actie te ondernemen om zaken te veranderen en te verbeteren.  Ik zou daar graag een steentje aan bij willen dragen.