Eigen website van studio- transformatie de lucht in!

30-11-2014 15:50

Wooncooperatie oprichten? vraag advies via  www.studio-transformatie.nl

Her en der beginnen cooperatieve projecten op min of meer  experimentele basis vorm te krijgen. De pilots van Studio31 en de Woonbond zijn dit najaar van start gegaan. Met mijn initiatief Studio-Transformatie richt ik mij op een belangrijke subgroep van mogelijke cooperatieve initiatieven namelijk huurders van woningen in complexen van woningcorporaties die geinteresseerd zijn in meer zeggenschap en grip op betaalbaarheid de komende jaren.

Bent u een groepje huurders met een cooperatief initiatief en zoekt u ondersteuning bij uw gesprek richting buurtgenoten en uw corporatie ( of corporaties) kijk dan eens op de website en neem contact met mij op via de website.

Dat geldt ook voor gemeenten ( wethouders, beleidsambtenaren ) en corporaties die geinteresseerd zijn in innovatie op het gebied van maatschappelijk verantwoorde verkoop , huurders/bewonersparticipatie, zeggenschap en last but not least betaalbaarheid .