De noodzaak van Big economics

15-08-2012 14:16

In de geschiedenis ( het vak ) is de afgelopen decennia een richting ontstaan die de big history wordt genoemd . ( zie ook het werk van Joop Goudsblom: stof waar honger uit ontstond, artikel geschiedenis in het klein en in het groot) als je het stuk in de nrc next ( dd 6 augustus r.hoorntje en c.houtekamer)  leest over het rapport "the price of offschore revisited"' dan denk je hoog tijd voor een studierichting binnen de economie die wereld macro economie bestudeert en erover publiceert voor het brede publiek. Big economics! 

De kern van het artikel is de schatting dat zo'n 10 % van de wereldbevolking  zo'n 84% van alle rijkdom bezit, maar goed dat was wellicht al wat bekend , het gaat dan om zo'n 600 miljoen mensen. De krant zegt dan dat het uiterste topje zo'n 91.000 mensen bezitten samen 1/3 van alle rijkdom .

En dan eigenlijk de crux van de studie: het gaat bij deze groep voor een belangrijk deel om geld dat ontrokken is aan belastingheffing door constructies in belastingparadijzen ( waaronder Nederland als belastingparadijs - duidelijk voor wie ). De schatting is dat het om 17.000 miljard euro gaat ( het bruto nationaal product van de VS en Japan bij elkaar)   

Overheden lopen jaarlijks minstens 153 miljard euro aan belastinginkomsten mis , Ook schokkend meer dan het dubbele van wat de rijke geindustrialiseerde landen jaarlijks samen aan ontwikkelingshulp besteden.Effectievere belasting heffing en het aanpakken/uitschakelen van de belastingparadijzen kan dus jaarlijks een zeer groot hefboom kapitaal opbrengen dat herverdeeld/herinvesteert kan worden. En dan te weten dat deze quote van 153 miljard nog maar uitgaat van een belastingdruk op dat verborgen vermogen van 0,9 % !

De auteurs zeggen tot slot dat het goede nieuws is dat een belangrijk deel van deze  pot met geld door zo'n 50 grote internationale banken wordt beheerd, Dus met wetgeving moet er een vinger achter te krijgen zijn,    en daarvoor is er veel meer politieke druk nodig van zoals rob wijnberg an NRC next het noemt de "'havesomes"" Meer big economics om de wereld te begrijpen en ik denk ook meer Big politics.