anti-hybris

10-01-2016 20:21

Uit een mooi interview met prof Sybrand de Jong, de nieuwe voorzitter van CERN:

( Parool 2 januari 2016)

vraag: "'u gaf aan dat de zoektocht naar kleinste deeltjes helpen om de natuur te begrijpen. Hebben jullie de natuur al doorgrond bij Cern?"' 

antwoord: "dat is het schokkende: we weten bijna niets....."' dan volgt een korte uiteenzetting over de 95,5 % van het heelal die we donkere materie noemen"' Van die 95,5 % weten we niets. Helemaal niets"'

vraag: "'ik had als buitenstaander, het idee dat we best veel wisten van het heelal?"'

antwoord: "' Ja ik moet ook wel eens jaarrapporten schrijven en daarin staat het erg slecht als we aangeven dat we dit jaar nog minder weten dan vorig jaar"'

vraag: "'is dat dan zo, dat we steeds minder weten ?"'

antwoord: "'Ja , dat is het slechte nieuws . Het goede nieuws is dat we ons ontwikkelen van onwetende onwetenheid naar wetende onwetendheid. Door ons onderzoek is de hoeveelheid onbekende zaken toegenomen. Vijftien jaar geleden hadden we geen idee dat we zoveel zaken niet wisten"'

vraag: "' toen dachten jullie verder te zijn dan nu?""

antwoord"' Inderdaad. Een factor twintig verder""

vraag : "dat moet frustrerend zijn!"'

antwoord: "'Nee . als we die zaken niet hadden bestudeerd, waren we daar nooit achter gekomen""

 

Moedige wetenschapsbeoefening en anti-dosis tegen de verheerlijking van de (natuur-)wetenschap(pen), denk ik!