gerealiseerde projecten

Onder constructie :

Op deze pagina's zal ik de komende periode weer  geven waar ik mee bezig ben geweest , een combinatie van presentatie voor mensen die wellicht van mijn diensten gebruik willen maken en  reflectie op wat ik in diverse verbanden heb gerealiseerd.